Beginners cursus

Iedereen kan bridge leren!

Deze cursus is voor mensen die het bridgespel niet kennen en het vanaf de basis willen leren of lang geleden bridge hebben gespeeld en opnieuw een bridgecursus willen volgen. De cursus is voor jong en oud. 

Mijn doel is om de groep cursisten gericht te begeleiden op basis van het niveau van de groep. Indien er iets meer tijd nodig is bij het begrijpen van een bepaald onderwerp/hoofdstuk, dan haak ik daar gelijk op in.

De allereerste beginselen zijn het belangrijkste zoals het afspelen, uitkomen en het leren van de basisbegrippen. In tegenstelling tot veel andere docenten, die te snel door de stof willen, neem ik hier juist meer de tijd voor. Hierdoor zal je in een later stadium de nieuwe lesmaterie makkelijker kunnen bijbenen en kan je meer focus leggen op nieuwe onderwerpen. 

De lesmethode "Begin met Bridge"
De lesmethode Begin met Bridge is zeer leergericht, in lijn met de huidige didactische inzichten. Er is dus veel aandacht voor de verwerking van de lesstof. Zo is er voor de behandeling van de basiskennis een lesschema ontwikkeld voor 24 lessen met daarin vier herhalingslessen. Natuurlijk is er aan het eind van elke serie van 12 lessen ook een bridgedrive gepland.
Na deel 1 volgt logischerwijze deel 2. Om een wat meer gedegen stap naar deel 2 te realiseren is een tussencursus beschikbaar. In deze cursus 'Bridge onder Begeleiding' (BOB-1) wordt de lesstof uit deel 1 in grote stappen herhaald en is er ook aandacht voor zaken die met wedstrijdbridge te maken hebben. Dat betreft dan bijvoorbeeld STOP, ALERT en onregelmatigheden en arbitrage. Daarnaast is er ook nog een cursus BOB-2 en BOB-extra.